Poradnik zimowy - ogrzewanie

st najczęściej prąd elektryczny (sporadycznie woda, zasadniczo stosowana w samochodach). W ostatni

Poradnik zimowy - ogrzewanie nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany

Grzejniki nadmuchowe

Grzejnik nadmuchowy jest połączeniem grzejnika konwektorowego z wentylatorem napędzanym energią elektryczną. Źródłem energii cieplnej jest najczęściej prąd elektryczny (sporadycznie woda, zasadniczo stosowana w samochodach). W ostatni