wordpress-themes.org

Kolizja drogowa a wypadek drogowy – podobieństwa i różnice

Pojęcia „kolizja drogowa” i „wypadek drogowy” są często mylone przez kierowców. Pomimo bardzo podobnych nazw, są to dwa różne zdarzenia drogowe. Poniżej postaram się je krótko i treściwie porównać.

Na początek wyjaśnijmy sobie, czym jest kolizja drogowa.

„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

Zgodnie z powyższą definicją, każde zdarzenie w którym co najmniej jeden z uczestników zdarzenia odniósł obrażenia, które trwały krócej niż 7 dni można nazwać kolizją. Czyli w momencie, gdy po zdarzeniu, poszkodowany zostaje zabrany przez karetkę pogotowia i w szpitalu, po przeprowadzeniu badań, lekarz stwierdza, że poszkodowany nie wymaga hospitalizacji można uznać, że miała miejsce kolizja.

Czym natomiast jest wypadek drogowy? Definicja mówi:

„Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

Zgodnie z powyższą definicją, każde zdarzenie w którym co najmniej jeden z uczestników zdarzenia odniósł obrażenia, które trwały dłużej niż 7 dni lub jeden z uczestników poniósł śmierć na miejscu można nazwać wypadkiem. Czyli jeżeli poszkodowany został zabrany po wypadku do szpitala i pozostał w nim dłużej niż 7 dni, to zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek drogowy.

Często osoby biorące udział w kolizjach lub wypadkach nie wiedzą jak się zachować na drodze. Kilka razy widziałem na drodze kolizję dwóch pojazdów, w których uszkodzone były lusterka czy delikatnie zarysowana była karoseria a samochody blokowały całą drogę i utrudniały przejazd innym.

Dlatego poniżej zrobiłem małe zestawienie, jak należy zachować się na drodze w zależności od rodzaju zdarzenia:

KOLIZJA DROGOWA
Nie ma zabitych lub rannych
WYPADEK DROGOWY
Jest (są) zabity (ci) lub ranny (i)
Zabezpiecz miejsce zdarzenia Zabezpiecz miejsce zdarzenia
Usuń pojazd z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w takim miejscu, że mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać. W przypadku nieusunięcia pojazdów można narazić się na mandat karny za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania. Nie usuwaj żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia, nie przemieszczaj ich
Pomimo występujących w kolizji niewielkich szkód materialnych, warto wezwać Policję. Notatka policyjna jest najlepszym dowodem w momencie, gdy będziemy ubiegać się o należne nam odszkodowanie z OC sprawcy kolizji. – Oceń liczbę rannych i ich obrażenia.- Oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym.- Wezwij służby ratownicze i Policję.- Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym.- Pozostań na miejscu wypadku do przyjazdu Policji.

– Zabezpiecz ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem; nie podejmuj żadnych czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku.

– Spisz dane personalne świadków wypadku.

Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC. Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.
O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów. O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.

W przypadku każdego zdarzenia na drodze należy zachować spokój i opanowanie. Nerwy i emocje, które wyzwalają się podczas bezpośredniego spotkania z pojazdem innego uczestnika drogi, nic nam nie pomogą. Do kolizji czy wypadku już doszło i czasu nie da się cofnąć.

Należy także pamiętać, że jeżeli sprawcą zdarzenia drogowego był drugi kierowca, należą się nam, z jego ubezpieczenia OC, dodatkowe przywileje np. wypożyczenie samochodu zastępczego, które nie powinny utrudnić nam codziennego życia.

W każdym przypadku warto zaraz po zdarzeniu i nawet długo po nim zwrócić się do nas po pomoc w skutecznym uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy za wszystkie szkody i niedogodności związane z wypadkiem lub kolizją.

Komentarz:
Należy pamiętać, że pasażerom również należy się pełne odszkodowanie z OC sprawcy.

Jeżeli jednak to Ty byłeś sprawcą zdarzenia a poszkodowanym jest także Twój pasażer, to jemu także należy się odszkodowanie.

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:

  • kolizja drogowa definicja
  • kolizja drogowa
  • Definicja Wypadku Drogowego
  • golnice wypadek drogowy
  • kwalifikacja zdarzeń drogowych
  • szkody osobowej w kolizij drogowej czego dotyczy
  • kolizja w ruchu drowowym
  • Kolizja Drogowa a Odszkodowanie

Podobne tematy, które mogą Cię zainteresować:

Kategorie: Wypadek komunikacyjny
Tagi: , , , , , , ,